La kostoj de la Europa lingva (ne-)komunicado
En la kovrilpo:
"Conio, Elio, Selenio", de Giorgio Pagano, miksita tekniko surtola, 80x60 cm
epERAnto Radikala Asocio
European Union Financa subteno de la Europa Unio
AIS

Specialan dankon al la Akademio Internacia
de la Sciencoj San Marino

La kostoj del la lingva (ne-)komunikado en Eùropo estas altegaj; la libro verkita, de plej spertaj fakuloj, prezentas analizon kaj sugestas solvon.


Angla
Itala
Tiu i volumo estas disponebla anka en la lingvoj angla kaj itala

Web Site designed by MediaSoft  - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved